link do bip

Świetlica szkolna

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.45 – 17.00Opiekę nad wychowankami sprawują:
Urszula Michalak
Marta Wojciechowska
Dominika Ołtuszyk
Anna Szubert

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.W świetlicy prowadzone są zajęcia:
* plastyczne
* techniczne
* logicznego myślenia
* Zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii

 

Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, dni uroczystych i świątecznych.

 

Wychowankowie mogą brać udział w licznych świetlicowych imprezach: Andrzejkowy zawrót głowy, spotkanie wigilijne, pląsy karnawałowe, konkursy plastyczne „ Jesienny krajobraz, krajobraz zimowy, Najśmieszniejsze bakterie i wirusy.


W tym roku świętowaliśmy:
•   Światowy dzień uśmiechu
•   Światowy dzień życzliwości i pozdrowień
•   Światowy dzień drzewa z tej okazji uroczyście sadziliśmy drzewko, które dzieci nazwały „ Świetliczanką”,
•   Światowy dzień mycia rąk


Jak co roku bierzemy  aktywny udział w konkursach organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury  w Koninie w którym zajęliśmy III miejsce w konkursie piosenki. Tradycją naszej  świetlicy jest uroczyste "Pasowanie na wesołego Świetliczaka " czyli włączenie nowych wychowanków w szeregi świetlicowej gromady.


Od września promujemy akcje „ Zawodowy zawrót głowy” cykliczne spotkania w świetlicy szkolnej z zaproszonymi gośćmi, którzy opowiadają o swojej pracy i zawodzie.

 

Dzieci mają swój kodeks zachowania pod hasłem „Znam zasady zachowania w świetlicy i przestrzegam je".