link do bip

Świetlica szkolna

czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.45 – 16.45


 

Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad uczniami, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, na basen oraz nad klasami, które nie mają lekcji z powodu nieobecności nauczyciela, a także nad wszystkimi uczniami, którzy potrzebują opieki. W czasie wydawania obiadów sprawujemy opiekę nad dziećmi jedzącymi posiłki.

 

 

W tym roku szkolnym pracujemy pod hasłem ,,Dobro, prawda i piękno w każdym z nas”.

 

Praca z uczniami odbywa się w trzech grupach:

I – Logicznego myślenia

II – Techniczno-manualna

III – Zajęcia integracyjne

IV – Zajęcia plastyczne

  -

-

-

-

Urszula Michalak

Marta Wojciechowska

Dominika Ołtuszyk

Anna Szubert

 

Jednocześnie odbywają się zajęcia przewidziane z karty nauczyciela:

 • Zajęcia ,,Stymulacja intelektualnego, psychicznego oraz emocjonalnego rozwoju dzieci” – Marta Wojciechowska
 • Zajęcia ,,Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena w codziennym życiu” – Urszula Michalak
 • Zajęcia z elementami muzykoterapii ,,Muzyka łagodzi obyczaje” – Dominika Ołtuszyk
 • Zajęcia plastyczne. Zajęcia logopedyczne – Anna Szubert

Od września promujemy akcje „Zawodowy zawrót głowy” - cykliczne spotkania w świetlicy szkolnej z zaproszonymi gośćmi, którzy opowiadają o swojej pracy i zawodzie.

 

Do corocznie odbywających się wydarzeń w naszym świetlicowym zespole są:

 • Pasowanie na  „Wesołego Świetliczaka” w scenerii Halloween
 • Andrzejkowy Zawrót Głowy- wróżby , czytanie opowiadań o tematyce andrzejkowej , konkursy, „lanie woskiem”.
 • Spotkanie wigilijne: pantomima wigilijna, śpiewanie kolęd, taniec aniołów, dzielenie się opłatkiem podczas spotkania z siostrą Taidą
 • Pląsy karnawałowe przy „latynoskiej”  muzyce
 • Spotkanie w bibliotece szkolnej z okazji Dnia Pluszowego Misia oraz dotyczące Praw Dziecka
 • Konkursy plastyczne.

W roku 2014/2015 w świetlicy świętowaliśmy;

 • Światowy Dzień Uśmiechu
 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Światowy Dzień Drzewa – uroczyście sadziliśmy drzewko, które dzieci nazwały ,,Świetliczanką
 • Światowy Dzień Mycia Rąk

Kształtujemy wśród uczniów myślenie, spostrzegawczość, koncentrację,  uwagę podczas gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, łamigłówek, quizów, krzyżówek, tangramów, gier stolikowych.