Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Pielęgniarka

 

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych - klasy I, III i V.

2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnim wynikiem testów.

3. Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.

5. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

6. Edukacja w zakresie higieny jamy ustnej i higieny osobistej.

7. Prowadzenie raz w roku profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorowymi sześć razy w odstępach co dwa tygodnie.

8. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniodawców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonywania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.