Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Kopalnia kompetencji

 

Projekt "Kopalnia kompetencji"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów znajduje się na stronie  Starostwa Powiatowego w Koninie

Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Koninie są uczestnikami projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, realizowanego przez Powiat Koniński. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez rozwój kompetencji kluczowych, organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

W ramach projektu realizujemy poniższe zadania:

a) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1x w tygodniu po 2 godziny,
- zajęcia wyrównawcze z chemii – 1x w tygodniu po 2 godziny,
- warsztaty naukowe z geografii w terenie – 1x w tygodniu po 2 godzin,
- zajęcia z biologii przy tworzeniu modeli – 1x w tygodniu 2 godziny’
- metoda eksperymentu z fizyki – wyjazd na zajęcia laboratoryjne – 5 godz.
- warsztaty z języka angielskiego – zajęcia w okresie wakacyjnym,

b) wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych w zakresie:

- terapii pedagogicznej – 1x w tygodniu po 2 godziny,
- doradztwa edukacyjno-zawodowego – indywidualne porady planowania kariery, 
- a także testy badające predyspozycje zawodowe.

Okres realizacji: 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Wartość projektu: 3.593.167,11 zł, w tym dofinansowanie 3.413.508,75 zł

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Koninie, Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Bema w Starym Mieście, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie, Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie