Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Kalendarz

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza 31 stycznia 2019 r.
4. Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 18 -23 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin gimnazjalny ustali dyrektor CKE
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
7. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym :
2.11.2018 r., 2.05.2019 r., 10.04.2019 r., 11.04.2019 r., 12.04.2019 r., 15.04.2019 r., 16.04.2019 r., 17.04.2019 r.