Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Biblioteka

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

Zadania biblioteki szkolnej:

  • wyposażanie uczniów w kompetencje czytelnicze,
  • rozwijanie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  • organizowanie działań rozwijających wrażliwości kulturową i społeczną.

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, w której:

  • gromadzone są zasoby biblioteczne, a w szczególności: księgozbiór, księgozbiór podręczny, czasopisma, zasoby multimedialne, akty prawa wewnątrzszkolnego;
  • zasoby biblioteczne są udostępnianie nieodpłatnie uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom uczniów, zwanych dalej czytelnikami;
  • prowadzone są zajęcia biblioteczne.

Stan księgozbioru wynosi ponad 20  tysięcy książek (w skład ten wchodzą również podręczniki), około 172 kaset video oraz 272 płyt CD i DVD. W obecnym roku szkolnym mamy zaprenumerowane 8 tytułów czasopism, z których korzystają pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. W czytelni mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – są to 4 stanowiska z komputerami, skanerem i drukarką oraz tablica interaktywna. Stanowiska komputerowe służą głównie do celów edukacyjnych. 
W Internecie użytkownicy szukają potrzebnych  informacji. Najmłodsi uczniowie najczęściej korzystają z gier interaktywnych. Dużym powodzeniem cieszą się gry  dydaktyczne, które znajdują się w zainstalowanych programach – Atlas geograficzny, Encyklopedia PWN, Słowniki.

Prowadzone są zajęcia lekcyjne przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych, także z wykorzystaniem Internetu zasobów portali edukacyjnych, zainstalowanych programów edukacyjnych. 
Od niedawna mamy zainstalowany program komputerowy Mol Optivum , do którego w miarę możliwości wprowadzamy swój księgozbiór.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie wystąpiła jesienią 2016 r. z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  Priorytet 3. 

Udało się!

Nasza biblioteka w 2017 roku otrzymała dofinansowanie i uczestniczy w rządowym programie
, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   

Zakupiliśmy prawie tysiąc nowych książek.  Mamy nadzieję, że nowości wydawnicze przyczynią się do zwiększenia zainteresowań uczniów czytaniem na każdym etapie edukacji. Uczniowie mają łatwy dostęp do książek, które ich interesują, bo przecież sami składali propozycje zakupów. Na etapie zamawiania o preferencje czytelnicze i zainteresowania dzieci pytaliśmy również rodziców i nauczycieli. Zależy nam na rozwijaniu u dzieci różnorodnych zainteresowań oraz kształtowania  nawyku czytania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.
Cieszy fakt częstego odwiedzania biblioteki przez uczniów. Nie zawsze jest to związane z wypożyczaniem książek, ale z pobytem w otoczeniu książek, porozmawiania z nauczycielem o różnych sprawach, często radościach, kłopotach szkolnych i domowych.

Prowadzimy szereg działań popularyzujących książkę, bibliotekę i czytelnictwo. Z naszych zbiorów korzysta szerokie grono nauczycieli i pracowników szkoły. Wypożyczają oni książki z księgozbioru podręcznego, szukają materiałów na zajęcia oraz znajdują pozycje z literatury pięknej. Od pewnego czasu powstał w naszej bibliotece regał „książek polecanych”. Są to książki przynoszone przez nauczycieli z biblioteczek domowych, polecane do przeczytania.