Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Zebrania


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2018/2019

Data Forma spotkania

 

18 września 2018 r. 


19 września 2018 r.

20 września 2018 r.

20 września 2018 r.

zebrania

klasy I   godz. 16.30
klasy II - III  godz. 17.00

klasy IV - VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00

Godzina 18.00 posiedzenie Rady Rodziców
ul. Szeligowskiego 5

 

13 listopada 2018 r.

14 listopada 2018 r.

15 listopada 2018 r.

konsultacje 

klasy I – III  godz. 17:00

klasy IV - VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00
ul. Szymanowskiego 5

 

12 grudnia 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

konsultacje
 
klasy IV – VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00
ul. Szymanowskiego 5

powiadomienie rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na koniec 1 półrocza29 stycznia 2019 r.

30 stycznia 2019 r.

31 stycznia 2019 r.

WYWIADÓWKI

klasy I – III  godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00  ul. Szymanowskiego 5

 

26 marca 2019 r.

27 marca 2019 r.

28 marca 2019 r.

zebrania

klasy I – III  godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00  ul. Szymanowskiego 5

 

14 maja 2019 r.

15 maja 2019 r.

16 maja 2019 r.

konsultacje
 
klasy I – III  godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17.00

oddziały gimnazjalne godz. 17.00
ul. Szymanowskiego 5

powiadomienie rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych  lub braku promocji na koniec roku szkolnego