Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Finansowanie

Rada Rodziców SP nr 12              


Do Rodziców uczniów
SP nr 12 w Koninie

Szanowni Rodzice w związku z planem realizacji naszych celów dotyczących polepszenia
i umilenia życia szkolnego uczniów oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi naszej szkoły, Rada Rodziców zwraca się z ogromną prośbą o dokonywanie wpłat.  Wysokość składki na Radę Rodziców w tym roku wynosi 30 zł od rodziny (niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do szkoły), które należy wpłacić do końca stycznia 2018 roku w swoich klasach.

W 2017 r.  Rada Rodziców z zebranych środków  dofinansowała min:

 • Konkursy i nagrody
 • Reprezentacyjne stroje sportowe
 • Wycieczki szkolne potrzebującym uczniom
 • Ławki ustawione na korytarzach
 • Festyn rodzinny

W tym roku szkolnym planujemy wydatki na zakup i dofinansowanie min.:

 • Ekranów interaktywnych
 • Komputerów używanych ok 20 szt.
 • Programów multimedialnych pomagających dzieciom lepiej zrozumieć dany przedmiot.
 • Identyfikatory reprezentacyjne szkoły dla uczniów biorących udział w konkursach.
 • Konkursów i nagród
 • Dofinansowanie do wycieczek szkolnych potrzebującym uczniom
 • Organizacji festynu

Informujemy również, iż Rada Rodziców pozyskała środki z dodatkowych źródeł takich jak sprzedaż makulatury, marża od fotografa, środki zgromadzone podczas festynu (min. ze sprzedaży pysznych ciast, które nam dostarczacie).

Przypominamy, iż zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu RR dotyczącym „Zasad wydatkowania funduszy Rady Rodziców” art.29 pkt 3 – jeśli klasa wpłaci co najmniej 80% składki, otrzymuje zwrot w wysokości 30% sumy wpłat z przeznaczeniem na dowolnie wybrany przez nich ważny dla klasy cel, ustalony z wychowawcą.

Gorąco zachęcamy Państwa do dobrowolnych wpłat. Jednocześnie informujemy, że na posiedzenie Rady Rodziców może przyjść każdy rodzic aby zabrać głos oraz brać czynny udział w podejmowaniu decyzji przez Radę Rodziców.

Liczymy na Państwa pomoc, gdyż razem możemy więcej.