Szkoła Podstawowa nr 12
w Koninie

Rada Rodziców


Skład Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:

Zastępca:

 

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Maciej Ostrowski

Małgorzata Broniszewska

Mariusz Staniszewski

Agnieszka Jagodzińska

Dorota Makowska